Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
 • V případě, že fotograf bude vážit cestu za vámi mimo místo působnosti Střeň více než 10 km je účtováno cestovné 8 Kč/km.

Rezervace

 • Při výběru svatebního focení je nutné uhradit zálohu 5 000Kč, tím je svatební termín rezervován.

Zrušení rezervace

 • V případě zrušení svatebního focení ze strany klienta se záloha 5 000 Kč nevrací.
 • Pokud je svatební focení zrušeno ze strany fotografa, je rezervační poplatek vrácen v plné výši.

Splatnost cen

 • Rezervační poplatek na svatební focení je splatný v momentě rezervace termínu na bankovní účet. Doplatek za svatební focení je nutné uhradit nejpozději 5 dní po svatbě převodem na bankovní účet.
 • V ceně svatebního focení je zahrnuta i předsvatební schůzka a svatební smlouva.
 • Částku za lifestyle focení (rodina, těhotenství, lovestory, miminka apod.) je nutné uhradit nejpozději 5 dní po focení převodem na účet.
 • V ceně focení je zahrnuta i úprava a retuš drobných nedostatků (pupínek či oděrka).
 • Za každou další započatou hodinu nad rámec vybraného balíčku si účtuji 2 000Kč.
 • V případě zájmu o fotografie nad rámec balíčku se doplácí převodem na účet 100Kč/ks.
 • Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

Doba focení

 • Doba focení je uvedena u každého balíčku.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a smluvené místo opustit.

Výběr fotografií

 • Zpracované fotografie představují nejzdařilejší záběry z focení, které jsou s péčí vybrány z mnoha záběrů dle nejlepšího uvážení fotografa.
 • Z lifestyle focení (rodina, těhotenství, lovestory, miminka apod.) obdrží klient náhledové fotografie opatřené vodoznakem k výběru finálních fotografií k úpravě.
 • Ze svatebního focení náhledy neposkytuji, fotografie k finální úpravě vybírá fotograf.

Dodání fotografií

 • Zpracované finální fotografie neobsahují fotografovo logo.
 • Doba dodání upravených fotografií k lifestyle focení, kdy fotky vybírá fotograf je do 4 týdnů od data focení.
 • Doba dodání náhledových fotografií k lifestyle focení je do 3 týdnů od data focení a doba dodání upravených fotografií je do 3 týdnů od data, kdy klient dodá vybrané náhledy k následné úpravě.
 • Hotová zakázka se doručí klientům formou odkazu na stažení fotografií, který je funkční po dobu 10 dnů.
 • Při svatební focení je dárková krabička s tištěnými fotografiemi a USB, na kterém jsou fotografie nahrány v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) dodána do 8 týdnů od data focení.
 • Tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím České pošty nebo si je klient osobně vyzvedne po předchozí domluvě s fotografem.
 • Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu JPG v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk).
 • Neupravené fotografie neposkytuji.

Tisk fotografií a reklamace

 • Fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele.
 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není  důvodem k reklamaci zakázky.

Archivace fotografií

 • Neupravené fotografie se archivují po dobu 3 měsíce od data focení.
 • Upravené fotografie se archivují po dobu 1 roku.

Autorská práva

 • Každá jednotlivá fotografie představuje autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona (dále jen „AZ“), jehož autorem je fotograf.
 • Klient bere na vědomí a souhlasí, že v souladu s příslušnými ustanoveními AZ je fotograf oprávněn k výkonu osobnostních a majetkových práv k autorskému dílu.

Práva a povinnosti klienta

 • Klient má právo použít výhradně finálně zpracované fotografie dodané fotografem a jeho části: a) pro účely nekomerční a pro účely vlastní prezentace, a to bez jakéhokoli časového, místního a množstevního omezení b) v tištěné i elektronické podobě.
 • Klient není oprávněn bez písemného souhlasu fotografa fotografie upravovat, vytvářet výřezy fotografií či je poskytovat ke komerčním účelům.
 • Rovněž je zakázáno volné šíření třetím osobám ke komerčním účelům či úpravám.
 • Klient není oprávněn použít fotografie k jakékoli propagaci výrovku, firmy, služby či jiného produktu nebo instituce, a to ani v případě kdy nevzniká žádné straně zisk. Rovněž je zakázáno poskytnutí fotografií třetí straně pro použití fotografií na sociálních sítích za účelem prezentace jejího produktu. Veškerá autorská práva vlastní fotograf.
 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

Práva a povinnosti fotografa

 • Fotograf má právo použít a publikovat všechny pořízené fotografie klienta a části těchto fotografií v médiích elektronických a jiných, ve formě původní, retušované nebo jinak upravené, pro účely prezentace, umělecké, ilustrační i jiné, a to bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho souhlasem.
 • Fotograf má právo dále pracovat s fotografiemi a upravovat je. Fotograf si vyhrazuje právo na posouzení  způsobu a míry retuše a úprav fotografií dle jeho uvážení a uměleckého cítění.

Ochrana osobních údajů

 • Fotograf zpracovává osobní údaje klienta v rozsahu identifikačních údajů, a to jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo klienta. Osobním údajem se rozumí i podoba klienta zachycená na fotografii.
 • Účelem zpracování osobních údajů a právním základem je poskytnutí služeb. Povinnost poskytnuté osobních údajů je nezbytným předpokladem pro realizaci vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem.
 • V případě, že je předmětem focení i jiných osob, klient výslovně prohlašuje, že tyto osoby seznámení se zásadami ochrany osobních údajů poskytovaných Fotografem dle těchto obchodních podmínek.
 • Fotograf má právo zveřejnit osobní údaje klienta a dalších osob zachycených na fotografiích v souladu s ustanoveními  těchto obchodních podmínek. Osobní údaje mohou být zveřejněny i v zahraničí.
 • Fotograf zpracovává osobní údaje po dobu výkonu své činnosti.
 • Klient má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů s tím, že může požadovat jejich výmaz, opravu nebo změnu. Přístup k osobním údajům, zejména opětovné zaslání fotografií může být fotografem zpoplatněno.
 • Klient má právo se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.