Ceník

Cenovou nabídku služeb zasílám na požádání.

Kontaktovat mě můžete e-mailem nebo na mém Facebooku.

SVATBA

Na svatbě jsou pro mě důležité neopakovatelné momenty a emoce, které Vám na fotkách i po několika letech připomenout kouzelnou atmosféru Vašeho svatebního dne.

Pokud máte zájem o svatební focení, napište mi jakou máte představu. Případně se s Vámi velmi ráda osobně setkám. Společně probereme všechny detaily a domluvíme se, který ze svatebních balíčků je pro Vás to pravé.

Fotografování může zahrnovat dokumentaci od příprav ženicha a nevěsty až po večerní zábavu.

RODINA | TĚHOTENSTVÍ | LOVESTORY 

Společně najdeme místo, kde se budete cítit pohodlně a vytvoříme krásné fotky, díky kterým budete s láskou vzpomínat na společné momenty.

Kouzelná zasněžená zimní krajina, podzimně zbarvený les či rozkvetlá jarní louka jsou kouzelným prostředím pro zachycení vašeho rodinného štěstí. Nebo co třeba taková romantická procházka městem při západu slunce nebo dopolední rande na pikniku?

PORTRÉT | LIFESTYLE

Potřebujete fotky pro Vaše pracovní účely nebo byste rádi měli krásné fotky jen tak pro radost? Zajdeme do stylové kavárny, projít se městem nebo s Vaším psím parťákem do parku a uděláme fotky, na kterých se budete cítit příjemně a přirozeně.

MIMINKA

Příchod miminka na svět je jeden z těch nejkrásnějších momentů v rodině. S ohledem na novorozené miminko a novopečenou maminku, probíhá focení po domluvě nejlépe u vás v pohodlí domova nebo v mnou poskytnutých prostorech.

UDÁLOSTI

V případě zájmu o fotografování rodinné oslavy, baby shower, křtin a dalších událostí probereme detaily a sestavíme balíček dle vašich požadavků.

PRODUKTY | PROSTORY

Fotografie kavárny, menu v restauraci či produktů pro vaši prezentaci.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo přání se na mě neváhejte obrátit, ráda se s Vámi individuálně domluvím.

___________________________________________________________________________

Obchodní podmínky

 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá pro němu žádné výhrady.
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.

Splatnost cen

 • Částka za focení je splatná ihned po focení, hotovost mějte prosím nachystanou přesně.
 • Svatební focení se platí převodem na účet.
 • Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.
 • Při výběru svatebního focení je nutné uhradit 30% zálohu z ceny vybraného balíčku, tím je svatební termín rezervován. Doplatek za svatební focení je nutné uhradit nejpozději 3 dny po svatbě.
 • Za každou další započatou hodinu nad rámec vybraného balíčku si účtuji 1 300Kč.
 • V případě zájmu o fotografie nad rámec balíčku se doplácí převodem na účet 100Kč/ks
 • V ceně balíčku je zahrnuta i úprava a retuš fotografií.

Doba focení

 • Doba focení je uvedena u každého balíčku.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a smluvené místo opustit.

Výběr fotografií

 • Do 14 dnů po uskutečněném focení obdrží klient odkaz na fotografie opatřené vodoznakem, ze kterých si bude vybírat finální fotografie.
 • Vybrané fotografie představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf, jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr).
 • Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do čtyř dnů od jejich obdržení.
 • Pokud bude klientův výběr fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií).

Dodání fotografií

 • Zpracované finální fotografie neobsahují fotografovo logo.
 • Doba dodání fotografií je 3-4 týdny od data focení.
 • Hotová zakázka se doručí klientům formou odkazu na stažení fotografií, který je funkční po dobu 10 dnů.
 • Tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím České pošty nebo si je klient osobně vyzvedne.
 • Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu PN v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk).
 • Neupravené fotografie neposkytuji.

Tisk fotografií a reklamace

 • Fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele.
 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.

Archivace fotografií

 • Neupravené fotografie se archivují po dobu 3 měsíce od data focení.
 • Upravené fotografie se archivují po dobu 1 roku.

Autorská práva

 • Každá jednotlivá fotografie představuje autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona (dále jen „AZ“), jehož autorem je fotograf.
 • Klient bere na vědomí a souhlasí, že v souladu s příslušnými ustanoveními AZ je fotograf oprávněn k výkonu osobnostních a majetkových práv k autorskému dílu.

Práva a povinnosti klienta

 • Klient má právo použít výhradně finálně zpracované fotografie dodané fotografem a jeho části: a) pro účely nekomerční a pro účely vlastní prezentace, a to bez jakéhokoli časového, místního a množstevního omezení b) v tištěné i elektronické podobě.
 • Klient není oprávněn bez písemného souhlasu fotografa fotografie upravovat, vytvářet výřezy fotografií či je poskytovat ke komerčním účelům. Rovněž je zakázáno volné šíření třetím osobám ke komerčním účelům či úpravám.
 • Klient není oprávněn použít fotografie k jakékoli propagaci výrovku, firmy, služby či jiného produktu nebo instituce, a to ani v případě kdy nevzniká žádné straně zisk. Veškerá práva vlastní fotograf.

Práva a povinnosti fotografa

 • Fotograf má právo použít a publikovat všechny pořízené fotografie klienta a části těchto fotografií v médiích elektronických a jiných, ve formě původní, retušované nebo jinak upravené, pro účely prezentace, umělecké, ilustrační i jiné, a to bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho souhlasem.
 • Fotograf má právo dále pracovat s fotografiemi a upravovat je. Fotograf si vyhrazuje právo na posouzení  způsobu a míry retuše a úprav fotografií dle jeho uvážení a uměleckého cítění.

Ochrana osobních údajů

 • Fotograf zpracovává osobní údaje klienta v rozsahu identifikačních údajů, a to jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu a případně i telefonní číslo klienta. Osobním údajem se rozumí i podoba klienta zachycená na fotografii.
 • Účelem zpracování osobních údajů a právním základem je poskytnutí služeb. Povinnost poskytnuté osobních údajů je nezbytným předpokladem pro realizaci vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem.
 • V případě, že je předmětem focení i jiných osob, klient výslovně prohlašuje, že tyto osoby seznámení se zásadami ochrany osobních údajů poskytovaných Fotografem dle těchto obchodních podmínek.
 • Fotograf má právo zveřejnit osobní údaje klienta a dalších osob zachycených na fotografiích v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek. Osobní údaje mohou být zveřejněny i v zahraničí.
 • Fotograf zpracovává osobní údaje po dobu výkonu své činnosti.
 • Klient má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů s tím, že může požadovat jejich výmaz, opravu nebo změnu. Přístup k osobním údajům, zejména opětovné zaslání fotografií může být fotografem zpoplatněno.
 • Klient má právo se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.